Antonio Gramsci: Kerheɣ wid iwumi semmeḍ wul

gramsci_01

« Kerheɣ wid ur nḥerwa ara. Nekk am Friedrich Hebbel, umneɣ “tudert anamek-is ad tiliḍ d ameɣnas”. Ulamek ara nili d imdanen kan, d iberraniyen ɣef lecɣal n teɣremt. Win yettidiren s tidet yessefk-as ad yili d aɣerman, yessefk ad yettekki, ad yeṭṭef idis. Ma tjebdeḍ iman-ik anamek-is ul-ik semmeḍ, tɣellteḍ seg leɛtab n wiyiḍ, tettidireḍ deg tirruxsa, aya mačči d tudert, mačči d tirrugza. Γef aya i kerheɣ wid ur nḥerwa ara.

Tesmeḍ n wul d taɛkemt ẓẓayen ɣef umezruy. D taqsist n wuzzal yessezdaren asnulfu, d tamda ideg iɣerreq usirem, d agelmim i d-yezzin i temdint taqdim, i tt-yettḥaddan axir n leṣwar-is iǧehden, axir n yedmaren n lɛesker-is, axaṭer ḥeṣṣlen imnekcamen deg waluḍ-is, yettnuɣ-iten, yessefcal-iten, yeṭṭeggir-asent, berrun-as i tirrugza.

Tesmeḍ n wul tettfeṣṣil s wafud amezruy. Tettfeṣṣil-it s tsusmi, meɛna deg taggara tettfeṣṣil-it. D nettat i d lmektub iɣef ur nezmir ad nettkel, d nettat i yettruẓen nniya n wid itett wul, tettetti ɣef uqerruy leqdic yebnan ɣef llsas iṣeḥḥan, d nettat i d taɛdawt n tegzi d leḥdaqa i txenneq.

Ayen i d-iḍerrun, ama d lbaṭṭel d-yetteɣlayen ɣef medden yakk, neɣ ahat d cwiṭ n wayen yelhan i d-yefrurin seg tissas, ur d-yeḍri ara acku llan kra i t-id-yesseḍran, meɛna yeḍra-d axaṭer aṭas ssusmen, ṭṭerfen iman-nsen, ɣaben. Ayen d-yeḍran ur d-yeḍri ara axaṭer llan kra bɣan ad d-yeḍru, meɛna axaṭer tuget n medden tekna i lebɣi-nsen, teǧǧa-ten ad gen akken sen-yehwa, teqbel ad snin tyersiwin ta deffir ta, tid ala ajenwi i izemren ad tent-yefsin, tessuref i leqwanen ad bedden ideg ala tagrawla i izemren ad ten-tesseɣli, teǧǧa adabu ad t-ṭṭfen kra n yemdanen ideg ala tanekra i izemren ad ten-tekkes.

Lmektub-a i d-yettbinen d netta yesselḥawen amezruy ur yelli d ayen nniḍen anager n liḥala i d-ssersen wid iwumi semmeḍ wul, ur nḥerwa ara, i iɣaben.

Tilufa ttimɣurent deg tili, kra n yifassen, ur yettɛassa ula d yiwen, ttxiḍen azeṭṭa n tudert n medden, lɣaci ur yeẓri, axaṭer ur d-nḥerwan ara.  Tawenza n tallit tleḥḥu s tmuɣli tuqmiḍt, s yeswiyen d lebɣi n kra iqeddcen, ma d lɣaci ur yeẓri ara axaṭer ur d-yecqi ara. Dacu kan tilufa i d-yemɣuren ssawaḍent-d ɣer kra, azeṭṭa i d-xaḍen deg tili yuli, dɣa akka yettban-d amzun akken d lmektub i yettrayin ɣef kra yellan, d medden neɣ d ayen nniḍen; yettban-d amzun akken amezruy d yiwet n twaɣit kan seg twuɣa n lqaɛa, am wedrar d-yessusufun isufa neɣ d znezla ara iḍurren yakk medden, ama d wid t-yebɣan neɣ d wid ur t-nebɣi ara, ara yeglun s wid yeẓran d wid ur neẓri s wacemma, wid yezdin s lqedd-nsen d wid iwumi semmeḍ wul.

Dɣa win akken iwumi semmeḍ wul ad yebdu ad yerfu, ad yebɣu ad d-yessukkes iman-is seg twaɣit d-yeḍran, ad yebɣu ad d-ibin belli netta ur yebɣi ara akk annect-a, mačči d netta i d sebba, yexḍa.

Dɣa kra tettrun sxenfifen, kra ttɛeggiḍen reggmen, meɛna ulac win yesteqsayen iman-is: i lukan nekk xedmeɣ ayen i fell-i, lemmer ɛerḍeɣ ad d-sseḍruɣ lebɣi-w neɣ tamuɣli-w ula d nekk, ad d-yeḍru wayen d-yeḍran akka? Meɛna yiwen ur yettlummu iman-is ɣef wejbad i yejbed iman-is, ɣef ukukru-ines, ɣef lḥenni i yeqqen i yifassen-is asmi ten-ḥwaǧen wid akken yettazzalen ttenɛettaben i wakken tawaɣit-a ur d-tḍerru ara, ɣef asmi i ireggel ɣef wid akken yettnaɣen, yessaramen llhu-a.

Tuget seg-sen, asmi ara d-taweḍ tmeddit, ad d-teḥḍer twaɣit, smenyifen ad ɣ-d-mmeslayen ɣef uktuyen d leqwaleb yettedramen, ɣef iṣenfaren ur d-yettalin ara i lebda d tmucuha nniḍen yecban tiya. Dɣa, i tkkelt nniḍen ad bdun ad seffḍen ifassen-nsen, amzun akken llum ur yelli fell-asen. Dɣa aya mačči imi ur ttwalin s tidet tilufa amek llant, mačči imi tikwal ur ssinen ara ad d-sseknen tifrat icebḥen i d-ttafen i yiɣeblan iɣeṣben, neɣ wid iwumi yessefk lweqt d umeyyez lqayen. Meɛna ɣas cebḥent tifrat-a, ur d-ttarwent kra, imi ṣṣenf n uttekki-a ɣer tejmaɛt ur t-id-yewwi ara nnif d yiseɣ, i t-id-yewwin d tafenṭazit ur nesɛi sser, mačči d tiɣri n umezruy i yebɣan medden ad kkin deg tudert, ur iqebblen astehzi d ukukru, i yettɣanzin tesmeḍ n wul.

Kerheɣ daɣen wid iwumi semmeḍ wul axaṭer asxinfef-nsen d usmuɣben-nsen ssufuɣen-d ul-iw. Ad ssutreɣ yal yiwen deg-sen ad yi-d-yini amek i yeččur amkan i s-d-tefka, i s-d-tettakk yal ass tudert, d acu n lwaǧeb i yexdem d acu ur yexdim dɣa deg-s. Dɣa ttḥulfuɣ belli zemreɣ ad sseɣreɣ ul-iw, ur yessefk ad ssenṭiɛeɣ deg rreḥma-w, ur ilaq ad ssengiɣ imeṭṭawen-iw.

Nekk d ameɣnas, ttidireɣ, ttḥulfuɣ s wallaɣ n wid yellan ɣer idis-iw, yeččur d tissas, yebda yettxemmim yakan ɣef tmeddurt n uzekka, dɣa atena bdan lebni yakan deg-s. Deg-s, tudert n yal ass ur tbedd ara ɣef kra kan, deg-s kra i d-yeḍran mačči d zzher neɣ d lmektub i d ssebba-s, meɛna d tigzi d leḥdaqa n yimezdaɣ-is. Dɣa deg-s, ulac amkan i wid ara d-yesṭuṭucen seg ṭṭaq deg lweqt ideg wiyiḍ cemmren i yiɣallen-nsen, tteɣlayen d iseflan; ma d win ibedden ɣef ṭṭaq ad t-tafeḍ yettraǧu yessaram ad yestenfeɛ ahat d xerṣum seg cwiṭ n wayen yelhan i d-ḥellan drus n medden, ad t-tafeḍ yekkat lweqt-is deg rregmat deg wid iɛetben, deg win yeɣlin d asfel axaṭer netta ur yessaweḍ ara ad d-yesssassi lebɣi-s.

Nekk ttidireɣ, d ameɣnas. Ɣef aya i kerheɣ wir ur izeddin ara, ur yettekkayen ara. Kerheɣ wid iwumi yemmut wul. »

11 seg furar 1917.

Assuqel: Berkus Tiwal

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s