Edito t°1: Amsifeḍ i ti kimera

capture-decran-2016-09-28-a-13-41-45

Edito n°1: Amsifeḍ i ti kimera

Aɣmis aqvayli n nnwaya, yelha.

D tiḍeṭ, ur nezmir-ara ad-nini ti publikasyu n nnuɛ-agi ččuren iverdan, akter asmi i lilipusyanen qqlen-d ssyad n tavemsa di Numidya tantikit.

Maca d acu d aɣmis aqvayli ? Itxemmim s teqvaylit ? Ittaru s teqvaylit ? I sin deg-sen.

Itxemmim s teqvaylit, ulac ccek. Ma nella nettdaffaɛ f amedrabism intelektuel, d nenker yal itxemmimen imsekkren neɣ u absolutism doktrinal, dɣa mazal-a-neɣ d Iqvayliyen, d anemgal dderṣ n wumɣar Sartre, ur nella-ara « amdan yekmel n yal imdanen ». Nessen izuran tteṭfen amdan, d nessumer ad-nefk tamrarut taqvaylit n yitseqsiyen n zzman-nneɣ.

D acu kan neḥmel akter n kullec utxemmim transversal. F ǧal wagi nenced kra n tissuqilin n aṭas imusnawen iverraniyen i sɛan tikta i yivanen-a-neɣ-d s wuzal amuqran.

Utxemmim s teqvaylit, tefra. Maca daɣen tira s teqvaylit. Taqvaylit, tennim ? Dagi nsekked u kohorten n ifessaren ttrajun bac ad-heḍren ɣef ta publikasyu-nneɣ s Tmaziɣt… Ala, ay irgazen lɛaliyen. Tutlayt-nneɣ, tihin n lejdud-nneɣ am tihin, nessaram, n dderya-nneɣ, d Taqvaylit. Abayan amecṭuḥ yelha-d f utseqsi-agi.

Tusna n tutlayt ur tefka-ara tamrarut taneggarut i wutseqsi « d acu d tutlayt ? ». Di taggara, nezmer ad-nini yal u sistem n kommunikasyu, yal dialekt, llehǧa, neɣ sosyolekt, yella d tutlayt. Ur newweḍ-ara akk-nni ɣer kra n 6500 tutlayin ddrent i twaḥesbent ass-agi di ddunit, maca i kra n myat n lulluf. Yelha-d ad-nawi cwiṭ n tavzint daxel.

Dɣa, nukkni nettdaffaɛ f yiwet tizri n aṭas n i spesyalist, i ttaren i wutseqsi akk-agi: tutlayt d yiwen u sistem n kommunikasyo imani, i yesɛa lewṣayef-ines i bberzen-it mebla ccek. Ma u dialekt, nezmer ad-nini fellas d « ddaw-tutlayt », mačči deg wuzal intrinsek-ines, maca di rbaṭ gar-a-sen. A dialekt akk-ni d u sistem n kommunikasyu mačči-imani. Lmeɛna yilzem-as ad-nnaf 2 tiɣawsiwen: primo, s lmeɛqul, tameddurt n yiwet tutlayt-tayemmat ɣer nettat yeṭṭef, secundo, uttwafhem di tallit ikmel (neɣ lqel-is amuqran) aked taneggarut-agi (amala aked i dialekten nniḍden n tayemmat-nni, ma llan). Lɣiba n uttwafhem-agi yessequl uramek abennu n rbaṭ yemma-yelli gar d tutlayt d u dialekt, d wagi ad-yeqqul de facto u sistem imani, dɣa tutlayt timziregt.

Di lḥal n taqvaylit, ulac wala yiwet n isin tifadin i lezmen i tadialektisayu: uttwafhem gar tmeslayin timaziɣent ittbeddel eɛlaḥsab umecwar tutlayistik (i yetteddu aṭas aked umecwar jeografik), alama ɣur unettwafhem ikmel (taqvaylit d tatergit). Attwafhem alemmas mazal-as ddaw widak i llan gar tutlayin tussnent am mxalafent: taspanyolit/taportugizt, tadaniskt/tasweddent, neɣ taturkit/tazerit.

Ma f tutlayt « Tamaziɣt »-agi i yetwaḥseb nettat yemmat n yal tmeslayin timaziɣent, d ta kimera. Awal Tamaziɣt d isem jenerik yenfeɛ i tasemmit n yal tutlayin timaziɣent. D tiḍeṭ taqvaylit d tamaziɣt d yiwen-nsen: uramek ad-naf lxilaf gar-a-sent. Maca di lweqt-nni, ulac lxilaf daɣen gar tarifit d tamaziɣt. D acu kan tura, lxilaf gar taqvaylit d tarifit yella !

Akk-nni tamaziɣt d yiwen u konsept teorik. Tameddurt-ines pratik tezmer ad-ttili yiwet-kan tutlayt tamaziɣt i nevɣa. Di ddin ahindu, tɣawsa am tagi qqaren-as u avatar.

Bac ad-nessefham iman-nneɣ: ur nesɛa kra mgal medden i ḥemlen i mitos. Nettqaddar aṭas yal i ttumnen s ti sukup tifeggant, s lweḥc n Loch Ness, neɣ s tmaziɣt. Maca usenfar-nneɣ mačči taneflilt n yiwen u magazin n tusna-fiksyu, f ǧal wa neǧǧa-d ta teori taẓidant-agi.

Akk-agi, ad-ttili s tutlayt taqvaylit tazedgant-nneɣ i nettaru di u media-agi. Ur nettkeddib-ara: amenɣi mačči semantik verk. Axaṭer deffir unekker n tutlayt taqvaylit, yella unekker n uɣlan aqvayli.

Dagi daɣen yelzem ad-nini tiḍeṭ: ur numin-ara s tiẓri-nni n Tamurt n Yiqvayliyen amzun takummict n ti « wilaya » n yiwet tmurt tunṣivit-ines sin-tutlayin, maca d tiḍet-ines d yiwet-tutlayt taɛrabt, d tamendawt-ines tessawal f « wukal aɛrab ».

Ihi, nnumin yella yiwen aɣlan aqvayli, s tutlayt-ines, s umzeruy-ines, arnu, bac ad-neddem awal n Renan, s « amenzay idder »-ines.

Maca, rray asertan-nneɣ yeḥbes dagi: ur nesɛa-ara tagrayt i tameddurt-agi, d yal yiwen yezmer ad-idaffaɛ f usenfar aserti i yevɣa. Tagi taɣawsa taxatart n usenfar editoryal-nneɣ: timenyut n umenɣi n tikta di Tmurt n Yiqvayliyen, s uneldi n utxemmim-agi i yal iɣelnawin-nneɣ (neɣ alama i yiverraniyen) war tilisa tisertiyen d tikebbarent i llan send.

Daɣen, s unelli amtawi d utransversal-agi, i qqareɣ-a-wen anṣuf yis-wen marra, ssarrameɣ ak-kun-fkeɣ s imegraden, editoryo, d timlilit-nneɣ, kra n iferdas n tidmi i yibennun.

Taɣuri taẓidant marra !

Nabil Kenana 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s